Wiza do Bangladeszu

Z wizą do Bangladeszu niestety nie jest łatwo. W Polsce nie ma przedstawicielstwa Ludowej Republiki Bangladeszu ale obowiązek wizowy Polaków obowiązuje. Tak więc wizę tę należy zdobyć za granicą 🙂 Wizę najłatwiej jest dostać w Kalkucie w Indiach lub w innych azjatyckich krajach. O wizę można się starać w przedstawicielstwach Bangladeszu w Europie, np. w Hadze (obywatele naszego kraju mogą z powodzeniem występować tam z wnioskiem o wydanie wizy). W Holandii jest dla Polaków podobno najłatwiej. My nie mieliśmy z tym żadnego problemu (poza ciekawostką, że wśród wymaganych formularzy był taki, który kazał nam się modlić o pozytywną decyzję :-))) Podobno możliwe jest również aplikowanie w innych europejskich przedstawicielstwach Bangladeszu (np. w Berlinie), ale należy liczyć się z odmową rozpatrzenia wniosku i skierowaniem do Holandii.
Wymogi jakie należy spełnić aby uzyskać „błogosławieństwo” i mieć wbitą do paszportu pieczątkę pozwalającą na wjazd/wlot do kraju to:
– paszport z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego wyjazdu z Bangladeszu
– podróżny powinien być w posiadaniu zarówno biletu, jak i innych dokumentów dotyczących dalszej podróży lub powrotu.
– wymagane jest posiadanie środków finansowych na okres pobytu ale nie wiadomo ile tych środków trzeba mieć 🙂
UWAGA: Na przejściach granicznych nie można otrzymać wizy więc trzeba o nią aplikować wcześniej. Wiza jednokrotna i dwukrotna ważna jest przez 3 miesiące od daty wydania i obowiązuje na okres pobytu zaznaczony we wniosku (ilość dni).
Przy aplikowaniu o wizę do Bangladeszu w Holandii koszt jej uzyskania wynosi 37 EUR (wiza jednokrotnego wjazdu) lub 75 EUR (wiza dwukrotnego i wielokrotnego wjazdu). W przypadku chęci skorzystania z trybu express (szybszy czas uzyskania wizy), opłatę tę należy pomnożyć przez dwa 🙂

<== Powrót do strony “Wizy – czyli o formalnościach” ===