Wiza do Malezji

Ruch bezwizowy. Polacy wjeżdżający do Malezji w celach turystycznych, na przejściu granicznym otrzymują pieczątkę uprawniającą do przebywania do 30 dni na terytorium Malezji.

<== Powrót do strony “Wizy – czyli o formalnościach” ===