Wiza na Białoruś

Uzyskanie wizy tranzytowej przez Białoruś na pierwszy rzut oka wydaje się zadaniem bardzo prostym, jednak praktyka pokazuje że trzeba temu zadaniu poświęcić dużo czasu i uwagi.
Dokumenty konieczne do uzyskania wizy tranzytowej to:
– wypełniony RĘCZNIE i podpisany wniosek;
– zdjęcie legitymacyjne nie starsze niż 6 miesięcy (takie, by była możliwa identyfikacja osoby aplikującej), koniecznie PRZYKLEJONE do wniosku;
– paszport – ważny co najmniej 3 miesiące dłużej niż planowany okres ważności wizy i zawierający czyste strony;
– wizę do państwa docelowego (uwaga: numer wizy należy w formularzu aplikacyjnym wpisać w polu: CEL PODRÓŻY);
– kopię biletu lotniczego lub kolejowego;
Ponadto musimy mieć ze sobą pieniądze na pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku i uzyskania wizy. W przypadku wizy tranzytowej jednokrotnej (upoważniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium Białorusi) jest to 10 Euro w trybie normalnym czyli jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, żeby wizę odebrać po 5 dniach roboczych. Szczegółowy cennik opłat wizowych znajduje się tutaj: http://www.belembassy.org/poland/pol/index.php?p=consul&f=rate

Pamiętać należy, że wiza tranzytowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż 2 dni licząc od dnia wjazdu na terytorium Białorusi.

Wszelkie szczegóły dotyczące uzyskiwania pozostałych typów wiz znajdują się na internetowych stronach Ambasady Białorusi:
http://www.belembassy.org/poland/pol/index.php?p=consul&f=visas

Wybierając się do ambasady w celu złożenia wniosku wizowego należy wziąć poprawkę na kolejki, które mogą się zdarzyć oraz na bardzo rygorystyczne przestrzeganie godzin przyjmowania interesantów (od 9 do 12 i ani minuty dłużej).

Pamiętać należy, że większość biur podróży pośredniczących w załatwianiu wiz do Rosji ma w swojej ofercie również wizy na Białoruś i tranzytowe przez terytorium tego kraju, więc w przypadku wizy turystycznej, której uzyskanie wymaga załatwienia znacznie większej ilości kwestii formalnych (ubezpieczenie, voucher itp.) chyba warto się zastanowić, czy nie dopłacić i przejść cały ten proces bezstresowo 🙂

<== Powrót do strony „Wizy – czyli o formalnościach” ===