Wiza do Indii

Z wizami do Indii jest trochę „pod górkę”, bo Hindusi wymyślili, że obsługiwać ich będzie wyspecjalizowana firma, która bierze za usługę wydania wizy dodatkowe pieniądze. Czyli wiadomo: ktoś musi na tym zarabiać i wymyślono jak taki cel osiągać. Nie ma możliwości aplikowania bezpośrednio w Ambasadzie i pozostaje tylko ta droga. Firma, która przyjmuje wnioski wizowe to BLS International Visa Services (http://www.blsindiavisa-poland.com).
Opłata jaką należy wnieść za uzyskanie wizy turystycznej to 184 PLN plus 40 PLN haraczu dla firmy BLS.
Nie jest obecnie jasne jakiego rodzaju wizy turystyczne są wydawane jako standard. Dotychczas standardem były wizy pojedyncze, ważne maksymalnie 3 miesiące. Obecnie bardzo często wydawane są wizy wielokrotne, ważne pół roku (nawet pomimo aplikowania o wizę pojedynczą). Niestety zdarzają się przypadki, że nawet pomimo aplikowania o wizę wielokrotną ambasada wydaje wizy pojedyncze lub podwójne. Po prostu zaimplementowano hinduski porządek na polskich ziemiach 😉
Zmieniły się także przepisy dotyczące powtórnego wjazdu do Indii w ramach ważności turystycznej wizy wielokrotnej. Pomiędzy kolejnymi wjazdami do Indii muszą minąć przynajmniej 2 miesiące od dnia wyjazdu z tego kraju. Wyjątki od tej zasady dotyczą wizyt w krajach ościennych (np. Nepal, Sri Lanka, Bangladesz). Zamierzając odwiedzić te kraje należy na etapie wizowania starać się od razu o wizę dwukrotnego wjazdu, przedstawiając równocześnie dokumenty zaświadczające o naszych planach wizyty w krajach ościennych. W przypadku gdy nie mamy wizy dwukrotnego wjazdu podobno istnieje możliwość powrotu do Indii przed upływem 2 miesięcy, ale tylko na podstawie uzyskanego specjalnego zaświadczenia (Reentry Permit) z ambasady Indii w danym kraju.
W przypadku większej liczby aplikacji składanych na raz, ambasada prosi aby dołączyć kopię biletu lotniczego do każdego formularza wniosku wizowego.
Uwaga: Od stycznia 2012 firma BLS wymaga przynajmniej 15 dni roboczych na wydanie wizy. Podobno spowodowane jest to ogromnym zainteresowaniem wizami do Indii więc czas uzyskania musi pokazać „petentowi” – jak w większości przypadków zbiurokratyzowanych instytucji – „kto tu rządzi” 😉

<== Powrót do strony “Wizy – czyli o formalnościach” ===