Wiza do Australii

Obywatele Polski bardzo łatwo mogą otrzymać wizę turystyczną do Australii. Wystarczy wypełnić formularz wizowy znajdujący się na stronach http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm. Po zakończeniu procesu wypełniania aplikacji każdy ubiegający się o wizę otrzymuje numer, na podstawie którego może w wypadku przedłużającego się procesu, sprawdzać on – line status swojego wniosku. Zazwyczaj wiza elektroniczna – eVisitor – jest przyznawana w ciągu 2 tygodni i każdy aplikujący jest informowany e-mailem o przyznaniu wizy (choć my, nasze potwierdzenia przyznania wizy, otrzymaliśmy już w dniu złożenia aplikacji). I nie potrzebujemy nic więcej. eVisitor uprawnia nas do wielokrotnego wjeżdżania do Australii w ciągu roku od momentu wystawienia wizy, przy czym jednorazowy pobyt nie może być dłuższy niż 90 dni. W systemie komputerowym, do którego mają dostęp pracownicy imigracyjni na lotnisku będzie zawarta informacja o tym, że otrzymaliśmy prawo do wjazdu na terytorium Australii i dostaniemy pieczątkę wjazdową. Oczywiście służby imigracyjne zastrzegają sobie, że ostateczna decyzja co do wpuszczenia turysty do Australii bądź nie i tak należy do oficera imigracyjnego (tak jak w przypadku USA – możesz mieć wizę a i tak nie wjedziesz, z tym, że nie słyszeliśmy o żadnym takim przypadku w Australii i wiemy o tym zastrzeżeniu tylko z teorii).
O innych typach wiz nie będziemy tu pisać, ponieważ mimo, że naczytaliśmy się o nich sporo, to nie były one przedmiotem naszych doświadczeń.
WAŻNE: wiza eVisitor NIE uprawnia do podejmowania jakiejkolwiek pracy na terytorium Australii. Niestety Polska nie należy do krajów, których obywatele mogę otrzymać wizę working – holiday.

<== Powrót do strony “Wizy – czyli o formalnościach” ===